Wat te doen bij een bijensteek

 

Hoe ga je om met bijensteken?    Informatieblad van en voor imkers ….. en natuurlijk voor iedereen.

Bijen houden en bijensteken horen bij elkaar; het is “het risico van het vak”. Deze brochure geeft aanwijzingen voor het omgaan met cursisten en/of bezoekers van een bijenstal, die door een bij gestoken worden. Alle mensen reageren op een bijensteek. Gewoonlijk beperkt de reactie zich tot pijn en een plaatselijke zwelling, maar soms treedt een heftige reactie op waarop adequaat gereageerd moet worden.

In het kort:

1. Voorkom dat bijen steken door onder gunstige omstandigheden met goed beschermende kleding op een rustige manier in bijenvolken te werken.

2. Zorg ervoor dat cursisten en bezoekers weten hoe ze zich moeten gedragen in de nabijheid van bijen en dat ze weten wat ze moeten doen als ze een steek oplopen.

3. Verwijder in geval van een steek de angel zo snel mogelijk en houd de persoon die gestoken is een tijdlang in de gaten.

4. Wees voorbereid op een heftige allergische reactie: mobiele telefoon aanwezig en bij een basiscursus ook een Epi-pen.
Hoe komt u aan een Epi-pen? Via uw huisarts. Een Epi-pen is geen vrij verkrijgbaar geneesmiddel en wordt door de apotheek alleen verstrekt op voorschrift van de huisarts. De ervaring leert dat de meeste huisartsen een voorschrift verstrekken als wordt uitgelegd waarom u om een dergelijk voorschrift verzoekt.

Voorkomen dat bijen steken – werk onder gunstige omstandigheden (tijd van de dag, weersomstandigheden) en houd rekening met mensen en dieren in de omgeving. – Werk rustig, zorg dat materialen klaar liggen, laat een bijenkast niet te lang open. – Dek kastdelen af waarin niet gewerkt wordt, om opvliegen van bijen en roverij te voorkomen.  Sluit een bijenkast zo snel mogelijk als het bijenvolk ongewoon defensief reageert.  Probeer zonder handschoenen te werken. Handschoenen dragen nog vaak de alarmgeur van eerdere steken. Die geur lokt defensief gedrag uit.Een allergische reactie kan zich pas na een tweede steek voordoen. Het risico van een tweede steek is bij bezoekers gering, maar bij mensen die een basiscursus volgen heel groot. Vandaar aanvullende adviezen voor cursisten.
Let bij beginnende imkers niet alleen op de reactie na eerste steek, maar vooral op de reactie bij een volgende steek. Bij die volgende steek kan iemand allergisch reageren. Tijdens de lessen een Epipen gebruiksklaar aanwezig hebben. Houd er rekening mee dat een cursist in een schrikreactie een raam, een bak laat vallen en dat daardoor bijen plotseling agressief reageren. Bespreek met cursisten wat er gedaan moet worden als er ten gevolge van een steek een noodsituatie ontstaat.

1. Rustig blijven.

2. Medische hulp inroepen door 112 te bellen. Via 112 aan de medische hulpverlener melden dat een Epipen aanwezig is en overleggen over eventueel gebruik van de Epipen.

3. Bijenkast sluiten.
Wat te doen na een steek?

        1e. Direct de angel verwijderen. Bij de steek blijven angel en gifblaasje in de huid achter. Gif wordt onder de huid gepompt zolang de angel aanwezig is. Verwijder de angel direct door wegschuiven met bijvoorbeeld een bankpasje of wegkrabben met nagel. De angel nooit met duim en wijsvinger of met een pincet verwijderen om te voorkomen dat de gifblaas wordt leeg gedrukt. Omdat de reactie op een steek ook afhangt van de hoeveelheid gif, is direct verwijderen van de angel belangrijk.

        2e. Beperk daarna de zwelling en/of de jeuk Zwelling en jeuk zijn te beperken door uitzuigen van de steekplek. Een antihistamine tablet (o.a. Cetirizine) kan bij bezoekers de latere gevolgen van de steek beperken. Een pijnstiller heeft weinig zin omdat de pijn van de steek kortdurend is. Er zijn tal van huismiddeltjes die de reactie op de steek zouden verlichten. Het is niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk helpen. Een van die middeltjes is om de plaats van de steek in te wrijven met een gekneusd blad van breedbladige weegbree of nat maken met azijn.

        3e. Verminder de achterblijvende alarmgeur om onrustig gedrag van de bijen te beperken. De huid ter plaatse inwrijven met gekneusd gras of afspoelen met water. Dit geldt vooral als men na een steek nog dicht in de buurt van het bijenvolk blijft, bijvoorbeeld de imker die aan het werk is.
Normale lichamelijke reacties op een bijensteek.

3
Gewoonlijk geeft een bijensteek een kort pijngevoel. Dit varieert van nauwelijks voelbaar tot een heftig pijngevoel dat enkele minuten aanhoudt. Soms kan het gevoel wel een uur aanhouden, waarbij de heftigheid wel afneemt. Een steek in het gezicht is pijnlijker dan in de hand. Normaal reageert het lichaam op de plaats van de steek met roodheid, jeuk en meer of minder grote zwelling die enkele uren tot enkele dagen kan aanhouden. Imkers bouwen geen immuniteit op; het enige dat gebeurt is, dat et zeker is dat je een allergie gaat opbouwen. Het kan nodig zijn op een zeker moment een desenssibiliseringsprogramma te doorlopen, wil de imker kunnen blijven imkeren. Het pijngevoel en lichamelijke reacties worden minder en/of blijven uit. Bij ervaren imkers die door een ongelukje in korte tijd veel steken oplopen kan het lichaam wel eens reageren met een koortsig gevoel.

Na een steek kan iemand direct heftig reageren,  maar ook kan een aanvankelijk normale reactie later overgaan in een heftige reactie.

Wat te doen bij een allergische reactie? Gif van wespen en bijen is verschillend. De reactie op een steek, hoewel vergelijkbaar, is niet hetzelfde.
Voor imkers is het interessant te weten dat het krijgen van weinig steken het ontstaan van een allergie bevordert en veel steken immuniteit bevordert.
Wettelijke aansprakelijkheid: Wie een bijenstal bezoekt accepteert het risico een bijensteek op te lopen. Dat ontslaat de leerkracht of instructeur niet van de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen en cursisten en bezoekers te informeren. Voor activiteiten die in verenigingsverband gebeuren, heeft de NBV een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Bij een schadeclaim moet men eerste de eigen WA-verzekering aanspreken en direct aan de NBV melden dat er een claim is.
Hoewel dit stuk met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 Posted by at 23:14